Mindre forhold, større ambisjoner! - Høytrykksspyling

Oslo Follo Industri AS

Vi skal være din prefererte partner på Høytrykksspyling i Oslo, Akershus og nye Viken fylke!

Vi er ofte i disse områdene: Nesodden, Frogn, Ski, Vestby, Follo, Nedre Follo, Oppegård, Langhus, Våler, Moss, Rygge, Drøbak og Nedre Glomma. 

 

Vi hos Oslo Follo Industri AS tar miljøansvar og er nå blitt godkjent som Miljøfyrtårn.

For å bli godkjent som miljøfyrtårn må virksomheten kunne dokumenter at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Det stilles stadig økende krav til at aktiviteter og tjenester skal ta hensyn til miljøet og følge generelle retningslinjer.

Vi hos Oslo Follo Industri AS jobber aktivt med å ta miljøansvar i et samfunn med stadig økende utfordringer rettet til miljøvern og klima.

 

Våre tjenester

24 timers døgnvakt!

Supersuger

Suger/blåser våte og tørre masser. Fjerner stubbloft, kulestein osv. Fyller tanker med pukk.

Supersuger, eller vakuumlaster, er en maskin som er konstruert for å suge, blåse og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Med denne kan vi utføre en rekke jobber!

Industri rengjøring

Tanker, rør, tak og fasase m.m

Vi tilbyr rensing/rengjøring av blant annet tanker, høytrykksspyling av produksjonsrør, spyling av tak og fasade, spyling av varmevekslere og suging av tørre masser som aske, flis, sand og pukk m.m.

Kombibil/spylebil(ADR)

Kloakk spyling/tette avløp. Nyanlegg, tømmer fettutskiller, oljeutskiller, suger boreslam, vann m.m.

I hjemmet og hos bedrifter kan det forekomme tette avløp, kloakk i kjelleren og tette vannrør. Vannet i kloakkrørene takler ikke alltid jobben med å transportere bort avfall som i utgangspunktet ikke skal være der. Vi kan hjelpe deg med dette!

Høytrykksspyling

Av alle typer rør

Vi kan høytrykkspyle alle typer rør. Dette hjelper ofte ved rør med dårlig eller lite fall, og de med større risiko for akutt stopp. Denne type rør tettes oftere enn andre fordi vannet får fri vei, mens slam og papir ofte blir igjen, og dermed får muligheten til å bygge seg opp.

Sanering av tanker

Fyringsolje, diesel, spillolje, septik m.m.

Har du en av de ovennevnte tankene? Slike gamle tanker representerer en betydelig forurensningsrisiko, og derfor påfaller dette deg et stort ansvar. Vi kan kontrollere og sanere alle typer tanker for deg!

Transport med krokbil

Aske/slam containere

Med krokbilen har vi muligheten til å transportere aske/slam containere. Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp med dette!

Våre prosjekter

Et utvalg av jobber vi har utført for våre kunder
Bilde av fjerning av elvestein fra tak - Høytrykksspyling fra Oslo Follo Industri

Fjerning av elvestein fra tak

Fjerning av stubbloftsleire

Høytrykksspyling fra Oslo Follo Industri

Rens av sveiser i fjernvarmerør med plugg

Rensing av varmeveksler - Høytrykksspyling fra Oslo Follo Industri

Renspyling av varmeveksler med høytrykk (høytrykksspyling)

Avdekking av kabler i grøft - Høytrykksspyling fra Oslo Follo Industri

Avdekking av kabler i grøft

Oversvømmelse i kjeller i bygård - Høytrykksspyling - Oslo Follo Industri As

Oversvømmelse i kjeller i bygård

Blåsing av løs leca under gulv - Høytrykksspyling fra Oslo Follo Industri

Blåsing av løs leca under gulv

Rensing av rør etter sveising - Høytrykksspyling - Oslo Follo Industri As

Rensing av rør etter sveising

Høytrykksspyling

Oslo, Akershus og Østfold