Tjenester

Vi hjelper deg med tette rør!

Våre tjenester

Tjenester - Oslo Follo Industri As
Tjenester - Oslo Follo Industri

Supersuger

Suger/blåser våte og tørre masser. Fjerner stubbloft, kulestein osv. Fyller tanker med pukk.

Supersuger, eller vakuumlaster, er en maskin som er konstruert for å suge, blåse og transportere alle typer våte og tørre masser med enorme krefter og stor fleksibilitet. Med denne kan vi utføre en rekke jobber! 

Høytrykksspyling

Av alle typer rør

Vi kan høytrykkspyle alle typer rør. Dette hjelper ofte ved rør med dårlig eller lite fall, og de med større risiko for akutt stopp. Denne type rør tettes oftere enn andre fordi vannet får fri vei, mens slam og papir ofte blir igjen, og dermed får muligheten til å bygge seg opp.

Industrirengjøring

Tanker, rør, tak og fasase m.m.

Vi tilbyr rensing/rengjøring av blant annet tanker, høytrykksspyling av produksjonsrør, spyling av tak og fasade, spyling av varmevekslere og suging av tørre masser som aske, flis, sand og pukk m.m.

Kombibil/spylebil (ADR)

Kloakkspyling/tette avløp. Nyanlegg, tømmer fettutskiller, oljeutskiller, suger boreslam, vann m.m.

 I hjemmet og hos bedrifter kan det forekomme tette avløp, kloakk i kjelleren og tette vannrør. Vannet i kloakkrørene takler ikke alltid jobben med å transportere bort avfall som i utgangspunktet ikke skal være der. Vi kan hjelpe deg med dette!

ADR-godkjenningen gjør at denne kan brukes til suging av diverse farlige væsker, både i industrien og andre områder hvor en slik godkjenning kreves.

Sanering av tanker

Fyringsolje, diesel, spillolje, septik m.m.

Har du en av de ovennevnte tankene? Slike gamle tanker representerer en betydelig forurensningsrisiko, og derfor påfaller dette deg et stort ansvar. Vi kan kontrollere og sanere alle typer tanker for deg!

Transport med krokbil

Aske/slam containere

Med krokbilen har vi muligheten til å transportere aske/slam containere. Ta kontakt med oss dersom du trenger hjelp med dette!

Tjenester - Oslo - Follo - Industri - Sugebil

Nøkkelord; Oslo, Follo, Industri, tjenester, supersuger, høytrykkspyling, industrirengjøring, kombibil, spylebil, adr, tanksanering, sanering av tanker, transport med krokbil, tett avløp, kloakk, kjeller, rør, tak, fasade, slam.