Mindre forhold, større ambisjoner!

Oslo Follo Industri AS

 

Vi hos Oslo Follo Industri AS tar miljøansvar og er nå blitt godkjent som Miljøfyrtårn.

For å bli godkjent som miljøfyrtårn må virksomheten kunne dokumenter at strenge kriterier innen temaene arbeidsmiljø, innkjøp, energi, transport, avfall, utslipp og estetikk er tilfredsstilt.

Det stilles stadig økende krav til at aktiviteter og tjenester skal ta hensyn til miljøet og følge generelle retningslinjer.

Vi hos Oslo Follo Industri AS jobber aktivt med å ta miljøansvar i et samfunn med stadig økende utfordringer rettet til miljøvern og klima.

 

Våre tjenester

24 timers døgnvakt!

Supersuger

Suger/blåser våte og tørre masser. Fjerner stubbloft, kulestein osv. Fyller tanker med pukk.

Industri rengjøring

Tanker, rør, tak og fasase m.m

Kombibil/spylebil(ADR)

Kloakk spyling/tette avløp. Nyanlegg, tømmer fettutskiller, oljeutskiller, suger boreslam, vann m.m.

Høytrykksspyling

Av alle typer rør

Sanering av tanker

Fyringsolje, diesel, spillolje, septik m.m.

Transport med krokbil

Aske/slam containere

Våre prosjekter

Et utvalg av jobber vi har utført for våre kunder

Fjerning av elvestein fra tak

Fjerning av stubbloftsleire

Rens av sveiser i fjernvarmerør med plugg

Renspyling av varmeveksler med høytrykk

Avdekking av kabler i grøft

Høytrykksspyling - Oslo Follo Industri As

Oversvømmelse i kjeller i bygård

Blåsing av løs leca under gulv

Høytrykksspyling - Oslo Follo Industri As

Rensing av rør etter sveising