HMS

HMS - Oslo Follo Industri

Sikkerhet først, ALLTID!

I vår bransje har vi i de siste årene sett at det har vært økende fokus på helse, miljø og sikkerhet. Dette er en trend vi setter stor pris på, og virkelig håper aldri slutter!

Alle vi i OFI har til en hver tid nødvendig verneutstyr, sertifiseringer, kompetanse og fokus på å utføre alle arbeidsoppgaver uten skader på oss selv, andre eller miljøet rundt oss!

Vi er registrert som leverandør i Startbank og Sellihca